Privacy Policy

Privacyverklaring

Algemene informatie

Joris van Dijk Techniek, gevestigd aan de Dotterbloem 8 8043NA ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via de onderstaande contactgegevens:
Joris van Dijk Techniek
Dotterbloem 8
8043NA ZWOLLE
Tel. +31 6 20627744
email: info@jorisvandijktechniek.nl
KvK: 56461623

Persoonsgegevens die wij verwerken

Joris van Dijk Techniek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:<br />
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jorisvandijktechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Joris van Dijk Techniek verwerkt jouw persoonsgegevens voor verschillenden doelen. Hieronder kun je lezen welke doelen dat zijn. Joris van Dijk Techniek gebruikt daarbij de door jou verstrekte gegevens, maar ook door haarzelf verzamelde gegevens.

 1. Je persoonsgegevens worden door Joris van Dijk Techniek verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, bestellingen en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van haar klantenbestand.
 2. Joris van Dijk Techniek kan je gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
  • Het uitvoeren van overeenkomsten en het leveren van bestellingen;
  • Het aanmaken van een account voor het CMS-systeem van Joris van Dijk Techniek;
  • Het sturen van een of meerdere mails die betrekking hebben op de overeenkomst en/of bestelling;
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc.

Joris van Dijk Techniek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Joris van Dijk Techniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Joris van Dijk Techniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens tot maximaal 7 jaar na het laatste contact. Dit is een wettelijke verplichting.

Contactformulier website

Als je het contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt naar het e-mailadres van Joris van Dijk Techniek, dan worden de ontvangen gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is.
Het contactformulier verzamelt de volgende gegevens:

  • Voor – en achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • E-mailadres.

Geautomatiseerde besluitvorming

Joris van Dijk Techniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Joris van Dijk Techniek) tussen zit..

Delen van persoonsgegevens met derden

Joris van Dijk Techniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Joris van Dijk Techniek gebruikt technische, sociale en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jorisvandijktechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Joris van Dijk Techniek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Joris van Dijk Techniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Joris van Dijk Techniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jorisvandijktechniek.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.